Vereniging

MKB Schaijk - Reek
MKB Schaijk - Reek is als ondernemersvereniging actief in de gemeente Landerd speciaal voor de kernen Schaijk en Reek. 
In overleg met de Zeelandse Ondernemers Vereniging worden de belangen van de ondernemers in de gemeente Landerd behartigd. De ervaring bevestigt ons streven om samen met de Gemeente Landerd, MKB Nederland en De Kamer van Koophandel een duidelijk beleid te voeren.


Doelstelling:
In de statuten is vermeld:
Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden– en kleinbedrijf in de de kernen Schaijk en Reek, uitgaande van de particuliere ondernemersgewijze productie en distributie van goederen en diensten.


Webpagina:

De webpagina moet er voor gaan zorgen dat de leden over actuele informatie kunnen beschikken.
Mogelijkheden:

  • Informatie van het ledenbestand
  • Informatie van MKB Nederland en K.v.K. doorlinken
  • E-mail netwerk voor directe communicatie
  • Informatie van de gemeente
  • Agenda van de activiteiten

Contributie
De contributie inclusief de afdracht aan MKB Nederland bedraagt momenteel € 125 exc. btw per jaar.
www.MKBLanderd.nl